מטופלים ממליצים

ALL-IN | חביב עליזה – כפר סבא

ההבדלים בין השתלה לתוך הסינוס (״ הרמת סינוס״) לבין השתלה אלכסונית ( ״בזלית ״או״ פטריגואידלית״) | חביב עליזה – כפר סבא